Fuld af succes, succesfuld eller?

Jeg er nysgerrig på din fortolkning af succes og hvornår du er succesfuld? Jeg har en hypotese. Den går ud på, at dine associationer du kobler med succes, enten får dig til at føle dig som en succes eller ej.

Dine tanker skaber dine følelser. Dine følelser afleder en handling, bevidst eller ubevidst, som enten gavner dig, eller ej.

Hvad er succes for dig i dine forskellige livsområder?

Jeg er optaget af, hvordan vi dømmer os selv uden grund, netop på baggrund af, hvilke tanker vi har om succes i vores eget liv.

Hvordan er du en succesfuld forældre?

Hvordan er du en succesfuld medarbejder eller iværksætter?

Hvordan er du en succesfuld ægtefælle, kæreste eller partner?

Reglerne for succes er forskellige.

For det første, så har du dine egne regler som du skal opfylde, for at FØLE dig som en succes. For det andet, så har du kulturelle lag (familiens, arbejdspladsens, Danmarks) som også definerer din succes. Eller du vurderer dig selv ud fra de kulturelle regler.

Men – har du nogensinde sat dig ned og aktivt defineret dine egne regler? Hvad er succes for dig i dine forskellige livsområder?

Lev indefra og ud.

Jeg ved ikke hvor mange gange jeg i coachinguddannelser og i et hav af udviklingsbøger har læst ovenstående overskrift. Dit liv skal leves indefra og ud og ikke omvendt. Det er bare svært i praksis og det kræver konstant øvelse, at stille fokus på indre værdier og lade omverden være omverden.

De perioder i mit liv, hvor det har været nemmest, har været hvor jeg har trukket stikket til job, relationer eller geografisk. Hvor jeg kunne stå et nyt sted i mit liv og definere det hele på ny. Men behøver vi det? Kan vi ikke re-definere egne værdier og regler for succes i de eksisterende omgivelser?

Hvornår er du en succes som forælder?

Dit svar vil afsløre dit fokus og dine forventninger til dine børn. Og dine forventninger til dig selv. Dit lederskab og dig som rollemodel står ovenpå dine regler og forventninger.

Hos mig har jeg fokus på samarbejde. Evnen til at løse uoverensstemmelser. Se situationen fra begge sider og være nysgerrige på egne og andres behov. Når mine unger lykkes med at løse en uoverensstemmelse på egen hånd, så er jeg den stolte mor på sidenlinjen. Så lykkes de og jeg lykkes. Så føler jeg mig succesfuld.

Jeg har også forventninger til, at mine børn skal være proaktive. Når min datter Sophie pakker sit svømmetøj aftenen før, så bliver jeg glad og stolt. Når min søn Gustav dækker morgenbord, mens jeg lufter vores hund, så bliver jeg stolt og glad.

Er mine børn englebasser, nej. Og det er en del af min pointe. Føler jeg mig kun succesfuld, når mine børn opfører sig efter mine forventninger. Indrømmet – tildels 😉 Og det er helt okay. Jeg ved jo at mine egne børn, har andre forventninger til mig som mor end jeg selv har, og at jeg mest lykkes hos dem, når jeg matcher deres forventninger. Gensidig nysgerrighed er nøglen.

Hvornår er du en succes som medarbejder eller iværksætter?

Tyg lige lidt på pointen – følelsen af succes afhænger dels af dine egne regler, dels i nogle situationer af omverdenens adfærd. Har du styr på det? Nej, du kan ikke kontrollere din omverden.

Reglerne i dette livsområde er også helt anderledes end reglerne for at være en succesfuld forælder. Jeg hænger nok stadig lidt fast i lighedstegnet, hvor succes er afhængig af økonomisk formåen. Hvis du tjener godt, så er du en succes. Hvis du har en imponerende jobtitel, så er du en succes. Og alle de aktiviteter som en god indtjening afføder; hus, biler, ferier, og ekstravagante oplevelser.

Hvilke regler har du for succes?

Der er et MEN her. Økonomisk succes er ikke definitionen på det meningsfulde liv. “Succes”fulde og også berømte mennesker, døjer også med livets mening. Og følelsen af succes står ikke på et fundament af likes, indtjening og internationale bedrifter.

Jeg har også en regel om, at nogle brancher har forskellige succeskriterier. Læger må da føle sig succesfulde, når de redder liv? Læreren må da føle sig succesfuld, når eleven blomstrer, både fagligt og menneskeligt?

Igen – jeg hænger stadig fast i, at noget i omverdenen skal ske, for at personen kan FØLE sig succesfuld. Den er virkelig STICKY.

Hvornår er du en succesfuld kæreste, ægtefælle eller partner?

Du har nok allerede anerkendt min pointe og spottet min blinde vinkel, som jeg håber at få opløst snart. Jeg føler mig selvfølgelig som en succesfuld kæreste, hvis min kæreste opfører sig på en helt bestemt måde, defineret af mine forventninger.

Og jeg er ikke glad for at indrømme det, men antallet af kærlighedsemoji’s er en parameter, når jeg er i et parforhold. (Ellers er man jo bare venner, hvis der ingen synlige hjerter er). Opmærksomhed er i det hele taget omdrejningspunktet for, om jeg føler mig succesfuld i mit kærlighedsliv. Og jeg ved at min indre kloge sjæl allerede råber højt, for kærlighed og opmærksomhed starter indefra og jeg skal selv være fyldt op, for at kunne dele ud af min kærlighed til mine nærmeste relationer.

Regler er kontrol.

Hvis du vil føle dig succesfuld, så skal du føle dig fri af regler. Regler er kontrol og de vil aldrig sætte dig fri. Dine tanker skaber dine følelser, så det er her du starter.

Du skal i gang med at re-definere dine tanker i relation med begrebet succes. Og her kommer en konstruktiv regel:

Dine tanker og følelser om succes, må ikke omhandle andre mennesker og deres adfærd. Du skal tænke om og føle dig succesfuld, når DU handler i dit liv, i overenstemmelse med dine indre værdier, uanset udfald. Det er opskriften på succes i mit liv og kan måske inspirere dig i dit liv.