Kend jeres forretningsmodel og jeres værdiskabelse.

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur kom i 2010 med en ny model for at udvikle forretningen 360 grader. Det er et visuelt værktøj, dynamisk og det giver en fantastisk mulighed for hele organisationen at for indsigt i, hvor og hvordan værdiskabelsen finder sted.

Osterwalder & Pigneur

“A business model describes the rationale of how an organisation creates, delivers, and captures value.”

Alt i en forretningsmodel:

Business model canvas byggesten.

I undervisningen på de videregående uddannelser arbejdes der med tværfaglighed, at forstå sammenhængene i de mono-faglige discipliner. Business Model Canvas er den perfekte teori-ramme for at kunne diskutere og udvikle jeres forretningsmodel. I hver felt, der er 9, gemmer der sig dybe teorifelter. Vi kan tage udgangspunkt i de felter, som I har mest brug for at udvikle netop nu. Business Model Canvas er strukturet med de aktiviteter som er omkostningsbaseret på den venstre side og på højre side med de aktiviteter som forbindes med omsætning og indtjening. I midten findes value proposition , det er netop i denne forståelse, at forretningsmodellen egentlig har sin samtid, at kundes behov og værdimatch er absolut afgørende for et eksistensgrundlag.

KEY PARTNERSHIP: De aktiviteter i jeres forretning som I har valgt at outsource, men som er essentielle for, at I kan skabe værdi i jeres forretning.

KEY RESSOURCES: Ressourcer som ansatte, bygninger, know-how, likviditet og finansiering. Alt afhængig af jeres virksomheds kontekst mht. produkt, størrelse, marked og konkurrenceforhold.

KEY ACTIVITIES: Hvilke aktiviteter er vigtige i jeres virksomhed for at I kan skabe den værdi som I lover kunden i jeres value proposition? Det er hele motoren i jeres forretning, hvor key ressources er det brændstof i kan hælde på.

COST STRUCTURE: Afhængig af dine ovenstående partnerskaber, ressourcer, og aktiviteter, så kan du definere din omkostningsstruktur. Pointen er her, at få en omkostningsstruktur som matcher dit produkts værdi. Er du IKEA, så har du fokus på at minimere omkostninger i ALLE processer. Er du VOLVO, så er det okay at øge dine omkostninger for at skabe et sikkert, innovativ produkt, hvor kunden gerne betaler for kvalitet.

VALUE PROPOSITION: Der gemmer sig faktisk en model i denne byggesten: Value proposition canvas. Du skal i din virksomhed have 100% kendskab til dine kunders pain og gain, ved at forbruge dit produkt eller service. Og her er dyb indsigt i forbrugeradfærd væsentlig.

CUSTOMER SEGMENT: Hvilke segmenter og målgrupper er dit værditilbud relevant for? Har du et lille nicheprodukt og en lille geografisk afgrænset fanskare? Eller sælger du mælk til hele Danmark? Du skal kende dine målgrupper for at møde dem der hvor de handler og der hvor de kommunikerer.

CUSTOMER RELATIONSHIP: Du bør definere et kundeforhold til hver målgruppe. Og du kan starte med at have et barometer hvor du går fra ingen kundekontakt til 100% kundekontakt. Er din målgruppe 1. klasses flypassagerer, så kan du forestille dig en lang række processer som er specifikt designet til at tiltrække og opretholde jeres kundeforhold. Er din virksomhed et selvbetjeningsmøntvask, så er dit kundeforhold automatiseret til envejs-kommunikation.

CHANNELS: Dine salgs-, distributions- og kommunikationskanaler. Igen skal der være et relevant match med dine målgrupper og samtidig skal du være bevidst om, hvor og hvordan dine konkurrenter designer deres kanaler.

REVENUE STREAMS: For nogle er her bare tale om din indtjening. Men – revenue streams handler om din prisstrategi, din produktstrategi og kundens købsfrekvens.

WORKSHOP – BUSINESS MODEL CANVAS

Er du blevet nysgerrig på hvordan du kan optimere jeres forretningsmodel? Så kan jeg hjælpe jer med en veltilrettelagt workshop hvor jeg faciliterer jeres helt egen proces. Fokus og output er øget værdiforståelse og en holistisk tilgang til hvordan jeres organisation sammen skaber værdi til kunderne.

BOOK Business Model Canvas workshop.

  • Dagsworkshop
  • Faglig kompetenceudvikling for 1-20 medarbejdere
  • Teori omsat i praksis faciliteret jordnært og med plads til jeres individuelle spørgsmål
  • I får et visuelt redskab til at evaluere og justere jeres forretningsplan løbende
  • Idéer, sparring og coaching på værdiskabelse og målsætning
  • Lille investering med mulighed for højt afkast

Pris: Kr. 15.000 eksklusiv moms (+ evt. kørsel)

Vil du høre nærmere, så kontakt mig her:

Mobil: 6133 7771 eller på mail: cam@sandemann.com

Linkedin profil